Lagidrett kan være en del av livets skole for mange barn. Sunne vaner, samt utvikling av fysiske, mentale og følelsesmessige egenskaper er noen av de positive effektene barn kan oppnå ved å drive med lagidrett.

Pascalene Le Gal og Herman Borgstrøm – Spond som vil ta gleden av lagidrett tilbake.

Dette går ikke i glemmeboka

Idretten spleiser vennskap for livet. Ingen glemmer at de har spilt på et lag. Og møtes de senere i livet, har de alltid noe å snakke om.
Publisert