Da klokka klang, så fort...

Sentrumsskolen, Rådhusplassen skole og klasserom i den gamle interimskirken. Mye har skjedd på skolefronten på rundt 60 år. Minnene sitter!
Publisert

slik det en gang var

1. Det gjør de, sier Sissel Storvik Angard som var i klassen som gikk på det som het Folkeskolen fra 1956–1963. – Læreren vår, Lars Arne Fagerheim, fra Hemnesberget i Nordland var veldig opptatt av foto som nyutdannet lærer ved Statens Sløyd- og Tegnelærerskole, en lærer vi ble veldig glad i. Han øste av sine estetiske evner i seks år etter at han overtok oss fra lærer Eivind Kvaale som tok oss gjennom den viktige starten i 1. klasse. Fagerheim forlot Notodden etter at han var ferdig med oss i 7. klasse i 1963. Dette bildet tok han av klassen. Bak og delvis skjult: Håvard Holstå, Jan Henrik Aasheim, Svein Erik Bøyesen. Neste rekke: Nils Thomas Lysbakken, Magne Dale, Tore Andersen, Per H. Andresen, Arne Austad, Tomas Knutsen, Otto Berg, Bjørn Grundt, Jan E. Larsen, Reidar Bøe, Finn Ottesen og Arnulf Liane. Neste rekke: Mette Syrstad, Beate Hverven, Guri Skjeldal, Solbjørg I. Hagen. De fire foran: Ingjerd Haukvik, Sissel Storvik, Margrete Gunnes og Irene Sandvoll. Ikke til stede: Jan F. Palmgren, Anne B. Andresen og Tor Fritzen.

Bildetekst

Bildetekst

2. Jeg mener det var rundt 1000 elever på Sentrumsskolen og når det ringte, var det å stille opp på rekker før læreren hentet oss, forteller Sissel, som gikk i E-klassa.

Bildetekst

Bildetekst

3. Mosaikkbildet på veggen hadde selvsagt klassen laget og det var alltid dyp konsentrasjon i klassa og høy grad av disiplin. Inne ved veggen: Magne Dale og Sissel Storvik, neste rekke: Margrete Gunnes, Ingjerd Haukvik, Guri Skjedal og Jan F. Palmgren. Og første rekke: Nils Thomas Lysbakken, Irene Sandvoll, Arnulf Liane, Håvard Holstå og Jan E. Larsen.

Bildetekst

Bildetekst

4. I friminuttene på den store skolen handlet det om lek og aktivitet. Plassen foran vaktmesterboligen var forbeholdt slengtau. Gutta slang, jentene hoppa og guttene så på...

Bildetekst

Bildetekst

5. Familien Aasheim hadde hytte ved Nautesund – et populært utfartssted for E-klassa ved skoleavslutninger. Sekkeløp var en del av aktiviteten og pølseboden var snekret opp i skogkanten...

Bildetekst

Bildetekst

6. En skoletur med fraktebåt fra Langesund til Kristiansand var en opplevelse som satt lenge. Fra venstre: Nils T. Lysbakken, Finn Ottesen, Svein E. Bøyesen, Jan F. Palmgren, Irene Sandvold, Beate Hverven (delvis skjult), Sissel Storvik, Mette Syrstad (bak), Ingjerd Haukvik, Solbjørg Hagen, Margrete Gunnes, Guri Skjeldal, Tomas Knutsen og Jan. H. Aasheim.

7. Nils Thomas Lysbakken fikser skia som har Kandahar-binding, for dagens unge et ukjent begrep. Skoleskidagene gikk ofte til Grotbæk eller Tinnemyra, minnes Sissel.


Artikkeltags