Slik vegane ein gong var

Vegane og tida har endra seg mykje gjennom dei siste hundre åra. Her eit knippe bilde som syner tydelege endringar i bruk av det som i dag er europaveg 134 gjennom Hjartdal og nokre andre fotoblikk som ser attende.
Publisert