Reparerer for 30 mill.

Vannet går i i Tinnefossen. Tinfos har stanset halve kraftverket Tinfos 1 for å revidere det ene av de to aggregatene for 27-30 millioner kroner.