Rådmannen går ikke for mobbeteam nå - har ikke penger

I kveld treffer tjenesteutvalget sin avgjørelse. Rådmannen mener det ikke er økonomisk rom for å etablere et mobbeteam nå. Først når grunnskolen er organisert på en annen og rimeligere måte, kan et mobbeteam etableres. Saken engasjerer sterkt.