Innfører Opplevelseskortet for alle unge i Notodden

Sammen innfører de opplevelsesappen, og kortet, «Join» for unge folk i Notodden. Det tverrpolitiske arbeidet for å bedre og inkludere barn fra lavinntektsfamilier i Notodden fortsetter.