Prioriterer Torvet og Skolandparken

Millionene som er bevilga til lekeplasser i sentrum, skal fordeles på Torvet og Skolandparken.