Med-politikere sterkt kritiske til prosessen

Samtlige lokalpolitikere utenfor Ap som Telen har vært i kontakt med er sterkt kritiske til at lekeplassen på Notodden Torg IKKE er blitt gjenstand for politiske behandling og høring.