Derfor går politiet nå ut på Twitter og ber folk som har vært i det aktuelle området på det aktuelle tidspunktet om å ta kontakt. Området det dreier seg om, er i renne 8 og 9 på den østlige siden av fjellet, og det aktuelle tidsrommet er mellom kl.13.30 og 15.00 lørdag ettermiddag.

Kjenner du noen som du tror kan ha befunnet seg i skredområdet? Ta kontakt med politiet på telefon 40020152.