De to skiløperne i 20-årene var på vei opp på Gleksefjell da snøen løsnet rett foran dem. Det var på det bratteste i østhellingen at det skjedde. Det er cirka 40 graders helling på stedet.

Mennene ble ikke tatt av raset og ingen andre ble rammet, men de varslet politiet om det som hadde skjedd. Raskanten var to meter foran dem, der de ble stående å se på snøraset.

- Raset hadde en bredde på cirka 80 meter og var cirka 1 meter på det dypeste, opplyser politiet i Telemark. 

De to mennene var godt utstyrt med skredsikringsutstyr.

- Det går en skiløype på stedet mellom Gleksefjell og Skåråfjell som ikke ble berørt av raset. Det er all mulig grunn til å minne om at det nå er stor rasfare i fjellet og advare mot å gå i bratte hellinger. Man bør unngå bratte lier med hellingsgrad over 30 grader, sier operasjonsleder i politiet.