Poenget med artsmangfold

Av

Da jeg nylig var i skogen for å bli orientert om detbiologiske mangfoldet rundt Follsjåen, kom spørsmålet om hva som er poenget med at vi skal bevare alle artene. Det er et godt og viktig spørsmål.