Svar på Runar Tjønnheim sitt leserbrev.

Hei Runar, det er ikke så ofte jeg svarer på leserbrev, men jeg finner noen faktafeil som jeg mener er viktige å avklare, slik at det ikke blir stående som sannhet. Det synes jeg ikke politikerne fortjener i Notodden kommune.

Den første og viktigste saken i desember 2020 var kommunedelplanens arealdel. Dette er en av de viktigste sakene jeg som ordfører har satt på sakskartet og som vi også har jobbet mye med. Din påstand om at «.., men politikerne sov i timen da den nylig vedtatte arealplanen ble vedtatt» er viktig å få avklart. Torgeir Bakken (Ap) fremmet nettopp dette området du peker på til benyttelse for bebyggelse i teknisk utvalg og var en del av planen som var til høring hos Statsforvalter i Vestfold og Telemark. Området du og pekte på i ditt leserbrev er området som ligger på motsatt side av E134 for Heddal Aktivitetspark. Det ble kontant avvist av Statsforvalter og jeg var også tilstede under meklingene med Statsforvalter og vet svært godt at det ikke var mulig å endre Statsforvalters syn. Dette området skal være en reserve for mulig nydyrking om det blir behov for det, mener Statsforvalter.

Når det gjelder befolkningsvekst i Notodden er det hyggelig å lese de siste tallene. I tredje kvartal er det reell vekst på 14 personer som gjør at vi er 13010 innbyggere. Det er gledelige tall!

Det bør også nevnes at det var økonomien som strandet Klokkarudprosjektet, da det ville kostet nær det dobbelte av dagens planer for Rygi. Vi har ikke fått de signaler om at det ikke lar seg gjøre å etablere Heddal barneskole på Rygi, det har vi avklart med administrasjonen i Notodden kommune.