Ordfører Gry og barnehagebarna i en hyggelig fortellerstund

Hun var kanskje enda mer spent før hun møtte et tjuetalls barnehagebarn i biblioteket onsdag, enn sin første opptreden som ordfører i kommunestyret.