Regjeringen har bedt Unit om å vurdere og se på konsekvenser av ulike modeller for å gjennomføre opptaket til høyere utdanning til høsten.

Bakgrunnen er at to årskull nå ikke gjennomfører eksamener som vanlig i videregående skole på grunn av koronapandemien.

– Når vi vet at antall søkere til de ulike studieprogrammene og hvilke karakterer de har, varierer fra år til år, er det umulig å forutsi om endringer i regelverket samlet sett vil gi ønsket effekt. Å endre i regelverk for å hjelpe én gruppe søkere har alltid konsekvenser for andre søkergrupper, og enhver endring vil føre til en rekke utilsiktede konsekvenser, også for gruppen endringen er ment å tilgodese. Unit fraråder derfor å endre på dagens regelverk som en hasteløsning nå, konkluderer Unit.

Det er regjeringen som skal beslutte om opptaket skal endres.

– Jeg har stor forståelse for at det er mange som er nysgjerrige og som føler en slags urettferdighet oppi det hele, enten det er årskull med eksamenskarakter på vitnemålet eller de som nå ikke får muligheten til å vise hva de kan gjennom eksamen. Jeg håper vi får landet dette så raskt som mulig. Det er bare tiden og veien nå, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Søknadsfrist for høyere utdanning er 15. april.

(©NTB)