Omplasserer ansatte for å dekke opp fraværet

Fysioterapeuter, helsesøstre og andre kommunalt ansatte med helsefaglig kompetanse flyttes nå fra sin egentlige arbeidsplass til helseinstitusjonene for å styrke staben.