Sist uke overrasket Høyre med å gjøre knefall for klimalobbyen. Dette er en kniv i ryggen på norsk oljenæring. Julius Caesar angivelige siste ord om Brutus har blitt symbolet på svik, bedrag og illojalitet fra sine nærmeste. Det er et sterkt uttrykk som dessverre gjør seg alt for treffende etter at Høyre slapp bomben om at de vil avvikle leterefusjonsordningen på norsk sokkel.

Inntil nå har det vært Høyre og Fremskrittspartiet som har vært garantistene i norsk politikk for at norsk petroleumsnæring skal utvikles videre, og ikke avvikles. Behovet etter olje og petroleumsprodukter vil kun øke i all overskuelig fremtid. Dersom Norge kutter i sitt lete- og produksjonsarbeid, vil ikke etterspørselen falle. Det er bare å gi markedsandelene til aktører som Kina, Russland og Saudi-Arabia. Det er altså klassiske markedsmekanismer, som tilbud og etterspørsel, som Høyre nå tilsynelatende ikke tror på lengre.

Dette er en ordning som gjør at selskaper som leter etter nye oljefelt, får redusert risikoen sin dersom de ikke gjør lønnsomme funn. Grunnen til at vi har en slik ordning for de som leter etter olje er at det er svært ressurskrevende å lete etter olje og risikoen for å ikke finne noe er så høy at det ofte ikke er bedriftsøkonomisk forsvarlig å lete.

Derfor har vi refusjonsordningen som refunderer en stor andel av utgiftene tilbake til leteselskapene og minsker deres risiko til akseptable nivåer. Ordningen har ført til en rekke lønnsomme funn på norsk sokkel, inkludert det mest lønnsomme operative feltet vi i dag har, Johan Sverdrup. Dette feltet alene er estimert til å innbringe vanvittige 900 milliarder kroner til staten og fellesskapet. For kommunene i Telemark bidrar arbeidsplassene i Nordsjøen og oljerelaterte arbeidsplasser i fylket vårt til over 1 300 millioner kroner og ca 4500 arbeidsplasser.

Dette ifølge tall fra 2019. Det betyr at disse ansatte bidrar til å sikre at innbyggerne i Telemark som trenger en sykehjemsplass, hjemmetjenester, skole osv. i kommunene får et skikkelig tilbud. Konsekvensene av 1 300 millioner kroner mindre til velferd i fylket vårt ville mange steder ført til en rasering av tilbudet rundt i fylket. Bare i Bamble ville dette betydd ca 100 millioner mindre det er mye penger til tjenester til de som bor i kommunen.

Etter Høyres kuvending nå er det kun Fremskrittspartiet som kompromissløst kjemper for at Norges største industrielle eventyr skal få lov å fortsette å levere milliarder av kroner inn til fellesskapet hvert år. Vi står igjen med en tilstand av sjokk og vantro over Høyres kuvending og direkte svik overfor de hundretusenvis av arbeidstakere som enten direkte eller indirekte er helt avhengige av en fortsatt satsning på næringen.

Norge produserer den reneste oljen og gassen i verden, og den hentes opp ved bruk av teknologi som hele tiden utvikles og som bidrar til at utslippene går ned. I tillegg til det har teknologien i Nordsjøen også bidratt til at nye løsninger kan brukes på helt andre områder enn det de først var tenkt brukt til. Det er mange av disse løsningene og alle de smarte hodene i denne næringen som kan være med å sørge for at vi lykkes med å redusere utslippene. Men da må vi ikke spenne bein på det som bidrar til dette og som sikrer innbyggerne i Norge gode tjenester og velferd. Derfor heier vi og FrP på de som jobber i olja og er du er enig i dette, så er det viktig at du stemmer FrP.


Bård Hoksrud, 1. kandidat Telemark


Thorleif Fluer Vikre, 3. kandidat