Formannskapet i Hjartdal hadde ekstraordinært møte onsdag kveld i forbindelse med utviklingen av Covid-19-pandemien ved inngangen til påsken.

Ber om at folk samarbeider

Et samstemt formannskap vedtok å innføre en lokal forskrift om påbud om bruk av munnbind i Hjartdal kommune, med utgangspunkt i Covid-19 forskriften. Forskriften gjelder frem til og med 12. april.

- I praksis betyr dette et påbud om å bruke munnbind innendørs på alle offentlige steder. Det skal benyttes i butikker, på serveringssteder, i tro- og livssynshus, på kollektivtransport, i drosje og i lokale for sports- og fritidsaktiviteter. Den samme plikten gjeld for ansatte som ikke er omfatta av andre smitteverntiltak som for eksempel visir, skillevegg og lignende, forklarer ordfører Bengt Halvard Odden på vegne av Notodden formannskap.

Plikten til bruk av munnbind gjeld ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske- eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Brudd på denne forskriften kan føre til bortvisning fra lokalene. Forsettlig eller uaktsomt brudd på forskriften kan straffes i samsvar med smittevernloven § 8-1, hvor det står følgende: "Brudd på forskriften kan straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år."

- De folkevalgte i Hjartdal ber nå alle ta et skikkelig, samlet løft, slik at vi kan se lysere tider med reduksjon av smitte frem mot sommeren. Vi gjør alle innbyggere, gjester og næringsliv oppmerksom på de nasjonale tiltakene som regjeringa har vedtatt og ber om at disse blir fulgt på en god måte, sier ordføreren.

I den lokale forskriften står det videre at Hjartdal kommune ikke påtar seg økonomisk ansvar for det pålagte tiltaket.

Litt kortere tid

Også Midt-Telemark kommune (altså tidligere Sauherad og Bø) har vedtatt munnbindpåbud fra torsdag 25. mars, men de velger at påbudet skal vare i en litt kortere periode, nemlig til og med 6. april. Påbudet gjelder alle situasjoner hvor du ikke kan holde minst to meters avstand til folk utenfor husstanden.

Der understrekes det også at plikten til bruk av munnbind ikke gjelder de som utøver fysisk aktivitet.