Fire kompliserte programmeringsoppgaver på fem stive timer – Ivar holdt hodet kaldt og vant klart blant de 10 ungdommene fra hele landet som hadde kvalifisert seg for denne finalen. Nå venter en europeisk finale i Tyskland i april og en finale som er åpen for ungdom fra hele verden i Kroatia i august. Ivar Urdalen drar – og er innstilt på å gjøre sitt aller beste.

Gratulert

Vel hjemme igjen på skolen blir han gratulert, også av rektor Tomm Svarstad, som er glad på hele skolens vegne for ungguttens store prestasjoner foran dataskjermen. Også for skolen er dette en glad nyhet – som viser at også Notodden kan produsere kvalitet.

–Her på Notodden VGS ser vi nå en økende interesse for realfagene. Så har vi da også valgt å satse på realfag, blant annet ved å øke timetallet noe for noen av realfagene, sier Svarstad.

Selvlært

Men like fullt – Notoddens ferske norske OL-vinner i informatikk, eller dataprogrammering, er helt selvlært innen data. Skolen tilbyr informatikk som fag både på andre og tredje klassetrinnet, men Ivar Urdalen har ikke det faget. Dataraceren valgte kjemi i stedet.

–Jeg så vel egentlig ikke pensumet på informatikk som noen stor utfordring, sier han om det. Sannheten er at det han presterte av programmering ligger langt utenfor, og ovenfor alt pensum i de videregående skoler. Svært få videregående skoler tilbyr programmering som emner, heller ikke Notodden VGS gjør det.