Tinfos inngår stor- kontrakt i Øst-Finnmark

<B>RESTAURERES:</B> Den nedlagte kraftverksbygningen planlegges restaurert og tatt i bruk med ny "innmat".

<B>RESTAURERES:</B> Den nedlagte kraftverksbygningen planlegges restaurert og tatt i bruk med ny "innmat".

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Etter flere runder med forhandlinger, har Tinfos inngått avtale med Kobbholm Kraft AS og eier Per A. Løken om erverv av rettighetene i Kobbholmvassdraget i Syd-Varanger. Tinfos overtar anleggene først om et år, når konsesjon forventes å være gitt.

DEL

Kobbholm Kraftverk ble bygget i årene 1928 – 1930, med formål å forsyne gruvene i Syd-Varanger med elektrisk kraft. Alternativet til utbyggingen i Kobbholm var den gang bruk av dampmaskin, til en kostnad på 30 øre/kWh. I dag virker ikke en slik strømpris avskrekkende, men det var den for snart 80 år siden.

– Dette er et generelt viktig oppkjøp for Tinfos, og med Kobbholm i drift øker vi vår kraftproduksjon med 10 prosent, sier direktør Tor Syverud i Tinfos.

Nedlagt i 1992

Kobbholm Kraftverk, som ligger i bunnen av Kobbholmvassdraget, nabovassdraget til Grense-Jacobselv, var i drift fra 1930 til 1992. Anlegget som består av fire reguleringsmagasiner, tappeluker, overføringstunneler, en to kilometer lang trerørledning og selve kraftverket innerst i Kobbholmfjorden, ble tatt ut av produksjon etter massive lekkasjer i trerørledningen i 1992. Noen år senere ble kraftverket, som da hadde falt tilbake til staten på grunn av hjemfallsordningen, solgt til privatpersonen Per A. Løken gjennom selskapet Kobbholm Kraft AS.

Kraftverket fikk konsesjon for gjenoppbygging i 1999, men ble ikke bygget opp fordi kostnadene var for høye sammenliknet med datidens kraftpriser. Konsesjonen utløp på grunn av 5-årsfristen, og det må derfor søkes ny konsesjon.

Håp om rask behandling

–Tinfos håper på en rask konsesjonsbehandling i NVE. Dagens vassdragsanlegg har behov for en oppgradering, og det har vært klager fra enkelte grunneiere knyttet til nedtapping av vann. Når det nå søkes fornyet konsesjon, vil det som i 1999 også bli søkt om et nytt kraftverk i tillegg til oppgradering av gamle Kobbholm kraftverk. Dermed håper Tinfos å få etablert en produksjon på 21 GWh, eller 21 millioner kilowattimer årlig. Denne kraftmengde representerer 10 % av dagens Tinfos-produksjon på Notodden, sier Syverud.

–En gjenoppbygging av kraftverket er beregnet å koste mellom 60 og 70 millioner, sier Syverud.

Artikkeltags