– Myndighetene må vise vilje til å gripe inn mot denne type fundamentalisme. De skjuler seg bak religionsfriheten som er grunnlovsfestet. Jehovas vitner er noe annet og langt farligere for enkeltmennesket. det er undertrykkelse.

LES OGSÅ: Slik brøt Heidi seg løs fra sekten

Marionett

Heidi vil at myndighetene skal ta et oppgjøret med denne og likn­ende sekter. Hun mener praktiseringen går ut over liv og helse. Selv ble hun helt satt ut og underordnet seg alt som ble sagt og pålagt henne. Hun var en marionett for det styrende råd i Brooklyn og for Eldsterådet i menigheten.
– De turer fram som de vil. Norske myndigheter må vise mot til å gå inn i slike sekter for å påse at norske lover og regler gjelder. De lag­er sine regler langt over streken av hva det norske demokratiet har bestemt, sier Heidi.

Ville heller dødd

Hun er lettet og glad over at norske leger har tatt konsekvensen av at Jehovas vitner er villige til å la sine egne barn dø.

– Jeg må innrømme at jeg som 10-åring selv sa at jeg heller ville dø enn å få andres blod. Det var fordi jeg ikke visste om noe annet og at jeg var helt underordnet det Jehovas vitner mente. I dag sier jeg selvsagt ikke det samme fordi ingen kan la sitt eget barn dø.
Derfor retter hun en stor takk til legene som har tatt et oppgjør med sektenes praktisering av spørsmålet.

– I dag kan leger frata foreldre i Jehovas vitner foreldreretten midlertidig om foreldrene nekter at deres barn skal få blodoverføring. Det er et skritt i riktig retning, men fortsatt er det umulig å gripe inn overfor alle Jehovas vitner over 18 år som sier nei til blodoverføring ved ulykke eller operasjon, sier Heidi, oppgitt over sektens håndtering av spørsmålet som kan skille liv og død.
Nå er hun opptatt av å bidra til at andre ikke skal gå i samme fella som det hun selv gjorde. Hun vil også arbeide aktivt for at mennesker som bryter med Jehovas vitner skal ivaretas slik at de kan få et trygt og godt liv selv om tidligere venner da betegner dem som åndelig døde. Hun er i dag ikke telefonvakt ved hjelpetelefonen Hjelpelinjen for utstøtte Jehovas vitner, men så snart hun er ferdig med bokprosjektet til Richard Kelly, skal hun ta et tak der også.
– Hjelpearbeidet har gitt livet en ny mening, konkluderer Heidi.