Det sier psykiatrisk sykepleier Brith Dybing som har foreslått dette i sin masteroppgave. Oppgaven i diakoni ved Diakonhjemmets Høgskole har tittelen «Troen som ble en byrde». 10 religiøse avhoppere ble intervjuet, fem av dem fra Jehovas vitner.


Mangler tilbud

– Det er ikke fokus på dette i det psykiske helsevernet fordi bare svært få har kompetanse på hva avhoppere fra usunne religiøse miljøer har gjennomlevd, sier Dybing som har arbeidet i psykiatrien i 17 år.
–Hjelpeapparatet kjenner ikke tematikken og dermed makter de heller ikke å hjelpe. Ingen vet hvor mange som går og sliter med dette i Norge, men problemstillingen om et nasjonalt senter for denne gruppen må settes på dagsorden innen psykiatrien, mener Dybing, som selv forlot en karismatisk menighet med de belastningene det medførte. Problemene ble så store at hun ble pasient innen psykiatrien i flere år.

Mange trenger støtte

Hun har følt det selv og hun poengterer at det ikke bare er Jehovas vitner som må tåle karakteristikken usunt, religiøst miljø. Usunn praksis forklarer hun som miljøer preget av ensretting, der for eksempel en leder hevder å vite Guds vilje for medlemmene, eller at kritiske spørsmål blir ansett som opprør mot sekten.
– Har du et sunt miljø er det derimot greit å tvile. Det er greit å stille spørsmål, og ha diskusjoner. I de mer usunne miljø­ene er det ofte strenge regler, det er mye som faller inn under synd og straffen for å synde er helvete. Du kan jo selv tenke deg hva det gjør med den mentale helse. Dette kan du like gjerne finne i Jehovas vitner som på bedehus på Sørlandet.

Berømmer Heidi

Dybing berømmer Heidi Spange Slettemo for det motet og den styrken hun har utvist ved å bryte med Jehovas vitner og styrken hun viser ved å stå fram i Telen og i et lite lokalsamfunn som Notodden. Dette viser at hun har en sterk vilje til å representere noen annerledes i disse spørsmålene, mener Dybing.
– Hun kjenner konsekvens­en. Hun kan miste sin nære familie som er medlemmer av samme sekt og hun vil trolig miste tidligere venner gjennom 22 år i hennes tilfelle, sier Dybing og viser til mennesker som har forlatt usunne religiøse miljøer for 20–30 år siden og fortsatt har det forferdelig mentalt. Tapene er en form for sorg det er vanskelig å mestre. Noen sekter gir seg ikke og erklærer avhoppere som åndelig døde, som Jehovas vitner.

Stor oppmerksomhet

Saken har gjort krav på stor oppmerksomhet etter at Telen skrev om Heidi Spange Slettemo i lørdagsutgaven av papir­avisa og lørdag ettermiddag også la den ut på Telen.no, hvor mer enn 22000 har lest saken. Den er også flittig kommentert på Facebook, og der Heidi får massiv støtte. 42-åringen fra Not­odden er nå innstilt på å bruke sin erfaring for å hjelpe andre til å komme ut av sekten og de som allerede har tatt valget med alle de mentale oppgjør­ene det medfører.

En viktig kamp

– Det er viktig at mennesker som har opplevd dette bidrar med sin erfaring og forsøker å bidra til at mennesker kan få hjelp. Handler dette om 200–300 mennesker eller 2000–3000 på landsbasis, er uansett grunn til å etablere et kompetansesenter. Hjelpekilden har omlag 30 henvendelser i måned­en, mens en interesse gruppe på Facebook har 370 medlemmer.
– Det trengs en gruppe mennesker som har oversikt og kunnskap på dette feltet. Som en av dem sa: Det burde være et telefonnummer de kunne ringe, og så var det åpenbart hvorfor de tok kontakt uten at de måtte forklare alt. Det kan jo ikke være slik at de selv må lete land og strand rundt for å finne noen som forstår hva det handler om.

Sak for Bent Høie

–Jeg har håp om at myndighet­ene og helseministeren kan bidra med noe mer i denne viktige saken. Det kan bidra til å løse fortvilede livssituasjoner, fastslår Dybing.