Denne gangen kommer angriperne i form av F-16-fly, helikoptre og spesialsoldater fra Forsvaret.

Æresgjest under markeringen er den siste gjenlevende av tungtvannssabotørene, 93 år gamle Joachim Rønneberg. "Ringside" sitter også over 100 militære sjefer fra Norge, USA og Storbritannia som er spente på hvordan dagens mannskaper vil løse oppgaven.

Industriarbeidermuseet er stengt tirsdag i anledning denne spesielle markeringen, men resten av uken holder det åpent,og de vil markere jubileet på flere måter.
Det var natten mellom 27. og 28. februar 1943 at norske sabotører fra Norwegian Independent Comany No.1(Kompani Linge) gjennomførte en sprenging av høykonsentrasjonsanlegget for tungtvann på Vemork. Denne sabotasjen med kodenavn “Gunnerside” er regnet som en av de mest vellykkede, kanskje den mest velykkede og mest berømte fra 2. verdenskrig, og soldatene som gjennomførte den er blant de mest dekorerte fra krigen.

I anledning 70 års markeringen for Gunnerside har Industriarbeideremuseet to arrangementer, det skal være fordrag med debatt på Rallarhuset den 27.02 klokka 18.-20.30 om temaet Professor Leif Tronstad og tungtvannskrigen 1942-1944. Fire krigsaksjoner-80 liv tapt. Fantes det ikke-voldelige alternativer? Foredrag ved Olav Njølstad og Hans Christofer Børresen.

Olav Njølstad er Professor ved institutt for arkeologi, konservering og historie på UIO, han var tidligere forskningssjef ved Det Norske Nobelinstitutt og har utgitt sakprosabøker om atomvåpen, forskning og politisk historie. Hans siste bokutgivelse er Professor Tronstads krig, som kom ut i 2012. Hans Christofer Børresen er tidligere overlege ved Rikshospitalet og professor ved Høyskolen i Oslo. Han er spesialist i medisinsk biokjemi og Nukleærmedisin, i 1961 – 1952 ansatt ved Forsvarets forskningsinstitutt for å studere medisinske bivirkninger av kjernefysisk krig.

Torsdag kveld inviterer Industriarbeidermuseet til en flott minnemarkering. Der blir det innslag med HM Kongens Gardes Signalkorps, utdrag fra teaterstykket "Sabotøren", sang ved duoen Brita A. Hansen og Juhani Silva og foredrag "Arven etter Gunnerside" ved major og historiker Knut Werner Hagen og Tor Nicolaysen.