Mens de gikk rundt og spiste is forsynte de seg med butikkens varer

NOTODDEN: De frekke tyvene kom seg unna, men politiet vil følge opp saken.