– Svært god framdrift

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

– Vi har en svært god framdrift i prosjektet, og går det like greit framover vil vi kanskje kunne starte opp tidligere enn planlagt.

DEL

Prosjektleder Rune Morg og byggeleder Jon Haukvik i Tinfos har invitert til omvisning ved Follsjå kraftverk, og her har mye skjedd siden sist vi besøkte anlegget i august.

I grevens tid

– Både storedammen og lilledammen på Follsjø ble ferdig i midten av oktober, og det var i grevens tid. Takket være den kraftige nedbøren vi fikk for få uker siden så er vannstanden i Follsjøen nå helt opp mot høyeste tillatte reguleringsnivå. Det lover godt for vinteren, sier Mork.

Mye lokalt

Arbeidene med 50 millioners prosjektet tok til den 18. mars. På det meste har det jobbet opp mot 25 mann på anlegget, nå er det nede i rundt 10. Av de 50 millionene som brukes går rundt 20 millioner tilbake til lokalet næringsliv. Murstrad Entreprenør står for gravearbeidet ved den nye kraftstasjonen ved Folseråsvegen, mens Nettmontasje, et datterselskap av Notodden Energi AS har hatt ansvaret for å legge den rundt fire kilometer lange nettlinjen fra kraftstasjonen og opp til Årlifoss.

Venter på turbinen

Fra Follsjø er det en driftsvannføring på opp til 3200 liter i sekundet. Vannet føres gjennom en 115 meter lang tunnel og videre i en 2000 meter lang rørgate ned til turbinen i selve kraftstasjonen ved Grønvollfoss. Rørgata er også på det nærmeste ferdig, og i slutten av måneden skal de installere turbinen som skal produsere rundt 13 GWh i året, og sikre eierne 6,5 til 7 millioner kroner i driftsinntekter. Det er Tinfos som eier 40 prosent av aksjene, mens de 20 grunneierne som sitter på fallrettighetene eier de øvrige.

Energi for framtida

For Tinfos vil kraftverk som dette bli et stadig økende satsingsområde.
– Vi har etter hvert bygget oss opp en solid kompetanse på området. Vi har så langt bygget åtte kraftverk fra Finnmark i nord til Kvinesdal i sør, i tillegg til et i Indonesia. Vi har faktisk tre byggeprosjekt gående samtidig i år, her på Follsjø, Middøla i Tinn og Valken i Nordland. Neste år ligger det flere nye anlegg for tur, så dette har vi trua på, sier Mork. Se video og flere foto på Telen.no!

Artikkeltags