Foreslår jakt av 7000 bukker på Hardangervidda

Av

For å sikre seg mot skrantesyke på villrein, vil Villreinutvalget for Hardangervidda nå få ned bukkebestanden.