Dette blir trolig Telemarks siste «nye» fylkesvei

Neste torsdag åpnes Mælefjelltunnelen, og blir en del av E134 fra øst til vest i Norge. Det betyr også at den tidligere traseen fra Gvammen til Århus via Nutheim skal nedklassifiseres til fylkesvei.