Grana brakk som en fyrstrikk

Lokale kastevinder er tøffe i klypa. På Strupa ble det vist muskler da lokale vinder tok kraftig tak.