– Alle skal ha rett til å delta, men noen ekskluderes

– Det ligger mye god folkehelse i universell utforming. Det er mye å ta tak i – alltid. Det er utfordringen!