– La huset stå! mener verdensarvens far

– Vegvesenet kan ikke rive Våer 5. Huset ligger i et verneområde som er regulert etter kulturminneloven og plan og bygningsloven.