– Nye politikere må få eierskap

– Forvaltningsplanen må forankres i de tre kommunestyrene og en rundebordskonferanse er et godt innspill. Også det at det private initiativ må få stor plass i det framtidige arbeidet.