Det rører seg i verdensarven

Lienfoss – et lite samfunn i samfunnet. Nå etableres første del av en gangsti kloss opptil tømmerrenna.