UNI-gave til Rjukanbanen

VOGN: UNI -stiftelsen har gitt 210 000 kroner til Rjukanbanen . Noe av pengene skal gå til å oppgradere denne passasjervogna (bildet)  og to andre vogner, som Rjukanbanen nå får overta. .   Materiellet ble produsert mellom 1925 og 1935, er kledd med treverk utvendig og nærmeste «slektninger» til Rjukanbanens egne skrotede passasjervogner. Første milepæl i prosjektet er i løpet av våren 2018 å flytte jernbanevognene hjem til Rjukan.

VOGN: UNI -stiftelsen har gitt 210 000 kroner til Rjukanbanen . Noe av pengene skal gå til å oppgradere denne passasjervogna (bildet) og to andre vogner, som Rjukanbanen nå får overta. . Materiellet ble produsert mellom 1925 og 1935, er kledd med treverk utvendig og nærmeste «slektninger» til Rjukanbanens egne skrotede passasjervogner. Første milepæl i prosjektet er i løpet av våren 2018 å flytte jernbanevognene hjem til Rjukan.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Stiftelsen UNI gir 210 000 kroner til Rjukanbanen. Det kommer godt med nå som museet overtar tre passasjervogner av det gode gamle slaget.

DEL

Penger til bane og båt:Belvigningen er todelt. I en pressemelding fra stiftelsen heter det at «MF Storegut, avd. i Norsk Industriarbeidermuseum, får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til årlig kontroll av redningsflåter m.m.

Til Storegut

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. juni 2018 besluttet å innvilge kr. 140.346 til dette formålet Norsk Industriarbeidermuseum ble konsolidert med stiftelsen Rjukanbanen 31.12.2012, og det ble satt i gang et omfattende restaureringsarbeid med tilskudd fra Riksantikvaren. Storegut er den ene av de to fergene ved Rjukanbanen og gikk i regelmessig trafikk frem til Hydro la ned sin gjødselproduksjon på Rjukan i 1991. Fergen ble fredet av Riksantikvaren i 2009. De siste tre årene har Norsk Industriarbeidermuseum kjørt den 1119 tonn tunge ferga i turisttrafikk på Tinnsjøen. Storegut er i dag sertifisert for 235 passasjerer.

700 000 til bane

 På samme styremøte ble det også bestemt å gi støtte til Rjukanbanens rullende materiell på 70 000 kroner. Rjukanbanen er transportåren som frem til 1991 var en privat jernbanestrekning eidog driftet av Norsk Hydro. Banen, med alle tilhørende elementer, ble innlemmet i NIA 31.12.2012. Rjukanbanen er ett av fire fundamenter i UNESCO-listede Rjukan - Notodden Industriarv. Fra sesongen 2016 fikk NIA ny tillatelse til å drive persontrafikk på banen.

I pressemeldingen fra UNI stiftelsen heter det « Rjukanbanens liv som museumsjernbane er så vidt i gang, men besøket er i sterk vekst. NIA jobber målrettet med å forfine og kvalitetssikre tilbudet til Rjukanbanens gjester. Viktige momenter i arbeidet er sikkerhetsrutiner og passasjerhåndtering, universell tilgang til kulturminnet og historieforankret formidling. Prosjektet Rjukanbanens rullende materiell til Rjukan skal sikre banen nær-autentiske passasjervogner til museumsbanedrift. Museet leverer nå et rute tilbud med tog mellom Rjukan og Mæl, i tillegg et skole-program med utgangspunkt i verdensarven og et daglig besøkstilbud, arrangement, utstillinger og servering på Mæl stasjonsområde. Vognene gjennom driftssesongene, har vært stålvogner brukt av NSB fra 1960-tallet og framover.

Vognene skal hjem

 Jernbanen har vidtrekkende interessegrupper, og innenfor disse har enkeltpersoner stor kunnskap på eksempelvis rullende jernbanemateriell. NIA har nå fått tre 3. klasse personvogner til disposisjon. Materiellet ble produsert mellom 1925 og 1935, er kledt med treverk utvendig og nærmeste «slektninger» til Rjukanbanens egne skrotede passasjervogner. Første milepæl i prosjektet er i løpet av våren 2018 å flytte jernbanevognene hjem til Rjukan.» Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.Styret i Stiftelsen UNI har hittil i 2018 bevilget nesten 21 millioner kroner til 104 forskjellige prosjekter.

Artikkeltags