I dag får alle besøk - 207 banker på dørene

-Jeg håper bøssebærerne blir godt tatt i mot i dag. 207 har meldt seg. Det betyr at det skal bankes på alle dører.