Telemark kan gå seirende ut av «Norges beste turrute» De fire siste årene har Gjensidigestiftelsen og fylkeskommuner over hele landet investert 100 millioner kroner og merket 40.000 kilometer turstier i nærområdet der folk bor.

Ikke med

Telemark har syv ruter blant de 100 finalistene når Norges beste turrute nå skal kåres. Et av tidenes mest omfattende spleiselag for en bedre folkehelse går straks i mål. Ambisjonen har vært å gjøre det enklere for alle i Telemark å gå på tur i nærområdet sitt. I årene 2014 til 2017 er det på landsbasis laget 63.900 unike turskilt og 7300 informasjonstavler, nær 100.000 frivillige arbeidstimer har gått med til å montere skiltene, og det er søkt om over 10.300 grunneiertillatelser til å skilte og merke turruter over offentlig og privat eiendom.

Tilsvarer avstanden rundt ekvator

- I denne perioden er det merket nye og eksisterende turruter i alle landets fylker og i 85 prosent landets kommuner. Den samlede distansen med merkede ruter tilsvarer avstanden rundt ekvator. Målet har vært å etablere et lavterskeltilbud, og å gjøre det enda enklere for folk å komme seg ut på tur der de bor. Man må ikke nødvendigvis opp på vidda for å gå på tur, nå venter naturopplevelser til fots, på sykkel og også i kajakk bare 250-500 meter fra boligområder over hele landet, sier prosjektleder for Turskiltprosjektet Bjørn-Egil Hansen i Gjensidigestiftelsen.

Sterke kandidater

Telemark har syv turruter som er nominert, og blant disse finner vi " En lett rundtur på Rjukan" og "En rundtur Rauland Høgfjellshotel" . Andre ruter i Telemark er blant annet turruta Skien Vestmark, Venelifjellet i Vrådal og Turruter rundt Aruvatn og Vågslivatn.

 

- Selv om vi synes våre finalehåp er praktfulle turruter mange har stor glede av, betyr ikke det at vi kommer til å ende opp med seieren. Derfor er det viktig at alle turentusiaster og lokalpatrioter nå mobiliserer og stemmer frem sin favoritt blant våre kandidater slik at fylket vårt har et best mulig utgangspunkt når landsfinalen går av stabelen, sier Ole Bjørn Bårnes som er kontaktperson for Turskiltprosjektet i Telemark fylkeskommune.

Om ruta som visitRjukan har foreslått heter det "Familievennlig, lett rundtur i Rjukan sentrum. Turen går langs byelven Måna, opp i naturreservatet "Kjærlighetsstien" og igjennom Rjukan sin koselig sentrumsgate. Dette er en sjarmerende tur hvor du får se mye av byens flotte arkitektur"

Stem innen 31. august

Det er lagt veldig godt til rette for å sørge for at folks favorittstier enkelt får mange stemmer. Det ligger bilder av og opplysninger om alle de 100 nominerte turstiene fra hele landet på www.turruter.no. Her kan alle som vil gå inn og stemme på sin favorittrute.

- Det er ikke mulig å avgi mer enn én stemme til hver turrute, men det er fullt mulig å stemme på flere ruter, sier Hansen. Avstemmingen stenger 31. august, og det kåres da fylkesvinnere. Disse går videre til en landsfinale og Norges beste turrute kåres under Stikonferansen i Bergen 2019. Vinneren vil i tillegg til heder og ære motta en premie på 25.000 kroner og en plakett, sier Hansen.

Merking gir økt bruk av turstier

En rapport utført av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), viser at det å merke allerede eksisterende turstier fører til flere nye bruker av stiene. Eksempelvis viser tellinger at ferdselen langs tre studerte stier i Brummundal økte med 50 prosent etter at skiltene ble satt opp. I Vestby var den tilsvarende økningen langs de fire stiene som ble studert der på 20 prosent.

- Turskiltprosjektet har vært et økonomisk samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og alle fylkeskommunene i landet som har delt på kostnadene i dette prosjektet. Etter en siste tildeling i 2017 videreføres prosjektet i en permanent tilskuddsordning gjennom Tippemidlene, sier Hansen.

 

Fakta om Turskiltprosjektet – det skal merkes i hele landet

Hva og hvem

• Turskiltprosjektet er et nasjonalt merkeprosjekt hvor formålet har vært økt og trygg friluftsferdsel i nærområder

• Ambisjonen har vært å bidra til en bedret folkehelse ved at flere kommer seg ut på tur der folk bor og oppholder seg.

• Med «turruter» menes både ruter tilpasset fotturer og sykling i tillegg til at det er etablert padleleder.

• Det var flest kommuner som søkte om å få etablert turruter. Denne gruppen stod for 20 prosent av søknadene. Videre stod søknader fra DNTs lokallag, idrettsforeninger og grendelag for i overkant av 40 prosent av søknadene. De resterende søknadene kom fra andre frivillige organisasjoner og -aktører som friluftsråd, lokale grunneierlag og løypelag.

• Det er Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene som har finansiert prosjektet. De har delt kostnadene til merking, skilting og informasjonstiltak 50/50.

• Prosjektet startet i 2014 og avsluttes nå i sin eksisterende form. Fremover videreføres prosjektet i en permanent tilskuddsordning finansiert via Tippemidlene. Øvrige fakta • Fra 2014 til 2017 er det investert 100 millioner kroner på nær 1100 ulike turruter.

• 40 000 km turruter er blitt merket, 63 900 turskilt og 7300 informasjonstavler er produsert – i mange tilfeller av vernede bedrifter – og deretter montert. • Det har gått med ca. 100.000 dugnadstimer for å merke alle rutene.

• Over 10 300 grunneiertillatelser er innhentet. • Det er merket nye turruter i alle landets fylker, og i hele 362 av 428 kommuner.

• Gjennomsnittlig budsjett var 83.362 kroner pr. turrute. Gitt svært ulike forutsetninger varierte kostnaden pr. turrute fra 35.000 kroner i Troms til 160.000 pr. rute i Oslo. • Et eksempel på et prosjekt som mottok støtte, er Pilgrimsleden. Denne har tidligere blitt betraktet som én eneste langtur som av historiske årsaker skulle gås fra sør til nord (Oslo-Nidaros).

• Nå er den transformert til «1000 lokalturer» der den går gjennom by og bygd over Ringerike/Hadeland, gjennom Gudbrandsdalen/Østerdalen og Trøndelagsbygdene til Trondheim.

• Kåringen av «Norges beste tursti» gjøres ved å gå inn på www.turrute.no

• Her kan man delta frem til nomineringen stenger 31. august. Juryering skjer i september, og vinner kåres primo oktober. • Landsvinneren offentliggjøres 12. mars 2019 under den nasjonale Stikonferansen i Bergen.