– En kommune uten folkeskikk

Artikkelen er over 2 år gammel

Knut Buen er en av 17 grunneierne som er lite blid på hvordan kommunestyret og administrasjon har håndtert VA-saken der hytteeiere risikerer å måtte betale 260 000 kroner i engangsavgift og nesten 10 000 i årlige avgifter.