Såpeglatt i høyden og på sideveiene

Ta det moro, det er såpeglatt på sideveier i distriktene i høyereliggende strøk.