Vogntog på dårlig dekk er det vi frykter mest

Tungtrafikken dundrer ned Finnlia, ned Kongsbergveien og gjennom Heddal. 50 tonn i 70 km/t på Meheia, 50 og 60 km/t gjennom byen. Utenlandske vogntog er det vi frykter mest i trafikken.