Aksjoner hele våren

Våren er en «fort-fart-tid». Fra Larskåsveien kommer det bekymringsmeldinger. Politiet og UP er på tå hev og lover kontroller på veinettet både lokalt og på hovedveiene.