– Dette er håpløs planlegging

SIKKER OVERGANG: - Planleggingen av Haugmotun syke- og aldershjem i forhold til gang- og sykkelstien langs E134 er i beste fall mangelfull. Det oppleves som håpløst at det ikke er gjort noe som helst for kryssingen av E134, mener Arne Mellinsæter, sønn av Torodd (87) som elsker å komme seg ut.

SIKKER OVERGANG: - Planleggingen av Haugmotun syke- og aldershjem i forhold til gang- og sykkelstien langs E134 er i beste fall mangelfull. Det oppleves som håpløst at det ikke er gjort noe som helst for kryssingen av E134, mener Arne Mellinsæter, sønn av Torodd (87) som elsker å komme seg ut.

Artikkelen er over 1 år gammel

– Notodden har skapt en flott institusjon på Haugmoun, men planlegginga av det trafikale i forhold til myke trafikanter er rett ut sagt håpløst.

DEL

Ingen gangfelt, ingen gangbru ved Haugmotun:  Det mener Arne Mellingsæter (58) som hver gang han besøker sin far, Torodd (87), møter på utfordringer som ikke burde ha vært nødvendig. Faren elsker å komme seg ut i rullestol, men det er ikke så enkelt verken for han eller pårørende som ønsker å seg en tur.

Holder pusten og kjører

– Det er ikke greit å planlegge halvveis. Mange ønsker å komme seg over til den flotte og flate gang- og sykkelstien langs E-134. Der skjer det noe hele tiden og det er jo det mange eldre synes er et flott avbrekk fra en hverdag på institusjonen. Få gjør det fordi det nesten er med livet som innsats, mener Arne Mellingsæter.

– Ingen sikker overgang. Ingen overgang med lys og ikke fotgjengerovergang med striper. Det er 60 km/t på strekningen og det i seg selv gjør det vanskelig å komme over på en vei med tett trafikk hele døgnet, sier Mellingsæter, som minner om at en bil i 60 km/t beveger seg 16,67 meter på ett eneste sekund eller 50 meter på tre sekunder. - Jeg løper ikke over E-134 med en mann på 80–90 kg på 1,5 sekunder, dessuten er det svært få som stopper for å slippe oss over, poengterer Mellingsæter.

IKKE GREIT: - Den nye institusjonen ligger avskåret fra gang- og sykkelstien og gjør det krevende å ta med de eldre på tur på den fine, flate gang- og sykkelstien, mener Arne Mellingsæter.

IKKE GREIT: - Den nye institusjonen ligger avskåret fra gang- og sykkelstien og gjør det krevende å ta med de eldre på tur på den fine, flate gang- og sykkelstien, mener Arne Mellingsæter.

 

Midlertidig løsning?

– Det må da være mulig å få til gode og sikre løsninger. Jeg vet lokalbefolkningen har klaget på usikrede overganger fra Haugmotun til gang- og sykkelstier mange ganger uten at det skjer noe. I Nasjonal Transport Plan (2018–2029) er det meg fortalt det satt av 22 millioner kroner til en gangbru på dette punktet, men slik jeg har forstått det, er det i det blå når denne kommer, sier Mellingsæter og etterlyser midlertidige løsninger.

– Det må da være mulig å få et opphøyd gangfelt som er lyssatt eller en lysregulering av en overgang med rød og grønn mann med trykkløsning når det er noen som skal over. Det er jo ikke bare eldre som ønsker en trygg overgang – alle gjør det til alle døgnets tider – fra små skolebarn til de eldre. Dette må det være mulig å løse midlertidig i påvente av en gangbru, mener Mellingsæter.

Viktig med fysisk fostring

– Da min far kom på Haugmotun i fjor, var jeg ikke klar over at det ikke var mulig å komme over ved den nye rundkjøringen. Der er det jo grøft mellom gang- og sykkelstien og E134, så det var jo bare å snu. Her reduserer bilene automatisk farten på grunn av rundkjøringen, men har dessverre ikke vært noen planlegging for mye trafikanter på dette stedet. Nå henvises alle til å krysse E-134 nede ved verkstedet til rosemaler Geir Kåsastul hvor det er 60 km/t eller gå lokale veier på Haugmoflatin helt ned til Valen-krysset, sier Mellingsæter.

– Slik jeg ser det, vil det være en vinn-vinn-situasjon å bedre dette. Mange eldre har muligheter til å kjøre rullator eller prekestol på gang- og sykkelstien sammen med personell. Det vil kunne bety bedre helse og høyere grad av trivsel. Kommunen bør se på dette sammen med Statens veivesen umiddelbart, mener Mellingsæter.  

Artikkeltags