Tinnosbanen har to spor til oppgradering

Det finnes to spor for å redde Tinnosbanen. Ett går via statsbudsjettet, et annet via Norsk Transportplan. Begge handler om behov for flere hundre millioner.