Tinnosbanen gull verdt

– Norge har en forpliktelse og må ta vare på den verdensarven Tinnosbanen er. Planleggingen for bevaring må starte nå.