Det sier styremedlem Jarle Flathus. – Dette er et politisk spill vi ikke kan akseptere. Gransherad har vunnet fram med sin kamp i koalisjonen og nå forlanger vi at de samme politikerne også prioriterer oss på samme måte og forskutterer gang og sykkelsti fra ØTA-bygget til Hjuksebø grense – nøyaktig 5,3 kilometer, sier Flathus på vegne av et samlet styre i velforeningen i Tinnegrend.

Har kjempet i 36 år

– Det er til å gråte av, sier leder Karin Kristensen. – Vi startet denne kampen i 1982 og samtlige rundt bordet her har i dag voksne barn vi kjempet for da de var små. Vi er holdt med politisk tomprat, nå er begeret fullt, sier lederen. Hun og mannen Ingar måtte kjempe for at datteren Irene skulle få buss i sin tid.

– Og det var en tøff kamp fordi vi ikke bodde utenfor grensa til skoleskyss til Tveiten skole. Vi fikk beskjed om at ungene våre kunne gå over jordene til bøndene eller i skogen nedenfor Gjestrud-gårdene. Nå er vi rett og slett luta lei denne kampen og vi forventer at politikerne gir oss de samme mulighetene til en trygg og god gang- og sykkelvei, sier Ingar Kristensen.

Her er 80 km/t pluss!

– Bare det siste året har det vært fire-fem ulykker med personskader ved utforkjøringer eller kollisjoner. Veien har ingen skulder som det er mulig å gå på. Når det i tillegg er satt opp autovern flere steder, presses de som tar sjansen på å gå ut i veien. Dette er alt annet enn greit, sier Flathus.

– Mens det er 50 km/t i Gransherad er det 80 km/t her i Tinnegrend, men alle som bor her vet at det er 80 pluss for de aller fleste – ja både 90 og 100 km/t for enkelte, sier Flathus, som fikk beskjed om at Andreas på 17 bare måtte finne seg i å gå fra ØTA-bygget til Brattekås i Tinnegrend etter at skolebussen fra Rjukan vgs. ikke gikk lenger enn til Kollektivtermnalen, men han kunne sitte på med en buss som skulle til ØTA og deretter gå hjem på veien som er uten lys og skulder.  

Politisk løfte i fjor

Harald Haugen, Inger Saga, Inger Anne Sauro, Ingar og Karin Kristensen og Jarle Flathus er alle skuffet, oppgitt og frustrerte.

– Vi hadde i fjor høst et møte på formannskapssalen med ordfører Gry Fuglestveit, leder av teknisk utvalg Ole Henning Skogen, medlem av teknisk utvalg Gunnar Haugen, leder av samferdselsutvalget i Telemark, Knut Duesund og teknisk sjef Ragnar Frøland. I det møtet fikk vi vite at vår 1. plass på prioriteringslista var urokkelig. Da jeg ringte til Ole Henning Skogen da Gransherad ble prioritert først noe senere, fikk jeg beskjed om at det var noe annet. Ordføreren har også forsikret oss om at hvis hun kom til makta, skulle vi få gang- og sykkelstien. Det skulle hun sørge for, sier Jarle Flathus, som gir politikerne strykkarakter.

Kan løse to oppgaver

– Vi vet at dette prosjektet er kostbart i forhold til Gransherad, men Aps Gunnar Haugen har foreslått at dette prosjektet kan tas i kombinasjon med at Tinnegrend også skal kunne få vann- og kloakk og da kan ta en del av kostnadene over selvkostprinsippet som betyr at det inngår i vann- og kloakkavgiften til alle som bor i Notodden. Det betyr at man kan gjøre to oppgaver samtidig som de nå har gjort på Skogen. Så langt jeg har brakt i erfaring, har Ragnar Frøland et foreløpig kostnadsoverslag på rundt 70 millioner i skuffen. Jeg frykter at det er en fare for at det blir liggende der, sier Flathus., som legger til at det i dag er 25 barn og unge i grenda.

– Men vi gir oss ikke. Jeg regner faktisk med at politikerne prioriterer oss i Tinnegrend med gang og sykkelsti. Kan de forskuttere en fylkeskommunal oppgave i Gransherad, kan de også gjøre det her, mener Karin Kristensen, som minner om at Hjuksebø er en del av Notodden kommune fra 1. januar 2020.