– Det er en skam at Tinfos-historien smuldrer opp

– Historien fra Tinfos Jernverk ruster bort. Nå må Notodden kommune som eier av Vannfronten AS og hele området ta ansvar. Det er skam at denne viktige delen av Notodden historie tas vare på og kan gå tapt.