- Jeg er kritisk til at regjeringen skal bruke over 300 millioner kroner neste år på å leie fengselsplasser i Nederland. Disse pengene burde vært brukt på å bygge sårt fengselsplasser i Norge, sier leder av Justiskomiteen på Stortinget Lene Vågslid (Ap) til Nettavisen.

Allerede før valget i september meldte Nettavisen om at regjeringen vil videreføre ordningen med å leie fengselsplasser i Nederland. Leieutgiftene er på 89,2 millioner kroner årlig, mens de totale kostnadene forløper seg til nærmere 300 millioner kroner.

- Etter fire år med sulteforing av kriminalomsorgen hadde jeg også forventet at det nå kom penger til drift av norske fengsler. Tilbakeføringsarbeidet i fengslene er viktig for å forebygge ny kriminalitet. Dette handler også om de tryggheten til de ansatte i fengslene, som i økende grad opplever vold og trusler på jobb, sier Arbeiderpartiet-politikeren.

- Er det nederlag for regjeringen å måtte leie fengselsplasser i utlandet? spurte Nettavisen justisminister Per-Willy Amundsen i september.

- Nei, tvert imot. Det var en suksess. Da vi kom i regjering var soningskøen på 1216 personer (per 16.10.13). 1. august i år var det 267 personer som hadde fått ubetinget fengselsdom og venter på soning. Av disse har 67 allerede startet soning med elektronisk fotlenke. Å leie i Nederland er en midlertidig løsning mens vi bygger opp soningskapasitet i Norge.

Arbeiderpartiet er heller ikke fornøyd med regjeringens satsing på norsk politi, spesielt sett i lys av den omfattende politireformen etaten gjennomgår.

- Jeg hadde forventet en mye sterkere satsning på politiet. Sett i lys av kritikken gjennomføringen av politireformen har fått i hele landet og de store utfordringene de står ovenfor i møte med morgendagens kriminalitetsbilde på nett.

- Det er behov for å styrke etterforskningen når vi vet at barn fremdeles må vente altfor lenge på å få hjelp av politiet på barnehusene, og når vi vet at det er behov for et IKT-løft i politiet. Det sier seg selv at 100 nye millioner kroner i frie driftsmidler er altfor lite når vi ser hvilke oppgaver politiet skal løse.