Har fordelt 77 millioner kroner - sjekk alle som fikk penger her

Over 500 lag og foreninger i Telemark har til sammen fått utbetalt 77 millioner kroner. Her får du den komplette oversikten over hvem som fikk penger.