Åslaug refser NRK for å kutte i lokalsendingene

NRK-KRITISK: Åslaug Sem-Jacobsen i Senterpartiet og på Stortinget er kritisk til NRKs nye lokale tv-tilbud, som så mange andre i landet.

NRK-KRITISK: Åslaug Sem-Jacobsen i Senterpartiet og på Stortinget er kritisk til NRKs nye lokale tv-tilbud, som så mange andre i landet.

Artikkelen er over 2 år gammel

Mange seere i Telemark kritiserer NRKs nye regionale sending. Stortingspolitiker tar det opp med kulturministeren. - Det hele er uheldig og fører til mindre nyhetsdekning på tv i distriktene.

DEL

Synspunktet tilhører Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen. Onsdag tok hun opp NRK-situasjonen på Stortinget og stilte dette spørsmål til kulturministeren basert på de sterke reaksjonene fra seere i Telemark og resten av Norge:

"NRK har etter nyttår lagt om distriktsnyhetssendingene sine på TV fra én 15 minutters sending før Dagsrevyen til tre korte nyhetsoppdateringer som sendes tre ganger i løpet av kvelden. Dette har vakt sterke reaksjoner mange steder i landet fordi de korte sendingene byr på langt færre saker og mye mindre innhold enn det tilbudet NRK hadde før omleggingen. Mener statsråden at denne omleggingen ivaretar NRKs allmennkringkastingsoppdrag?"

Bryter med oppdraget

- De nye regionale sendingene til NRK mener jeg er uheldige fordi de fører til mindre nyhetsdekning på tv fra distriktene, både til de nedslagsfelt som distriktssendingen skal betjene, men også til de nasjonale sendingene, uttaler Sem-Jacobsen til TA.

Hun synes det å ha nyhetsoppdateringen utover kvelden er en god idé - men de må basere seg på en litt lengre førstesending ellers blir antall saker veldig få.

- Det oppleves uvesentlig for folk bare å få én sak fra sitt fylke som fort skjer for eksempel på NRK Østafjelles nå.

Sem-Jacobsen mener det som har skjedd ikke ivaretar allmennkringkasteroppdraget basert på det Stortinget har bestemt i NRK-plakaten.

En rekke reaksjoner fra telemarkinger

- Ja, vi har fått en rekke reaksjoner på sosiale medier og direkte til oss i NRK Telemark, sier Even Skårberg Aarnes, klubbleder i NRKJ Telemark. - Folk i Telemark reagerer som folk i resten av landet. De er kritiske til omleggingen og savner 18.45-sendingen.

- Hvordan reagerer dere tillitsvalgte?

- Vi er kritiske til at vi ikke ble involvert i beslutningen eller fikk være med på drøftelser. Omleggingen har jo blant annet medført nye turnuser for oss ansatte.

I strid med avtalen

Richard Aune i toppledelsen i NRKJ mener den manglende involveringen er i strid med hovedavtalen. - Derfor har også ledelsen i Norsk journalistlag vedtatt å klage denne prosessen inn for NRKs arbeidsgiverorganisasjon, sier Aune.

- Vi mener i denne saken som alle andre at resultatet ville blitt bedre og uroen mindre ved at tillitsvalgte hadde blitt tatt med på råd i forkant.

En riktig beslutning

Regionredaktør Heidi Pleym i NRK har vært med på beslutningen om nye sendinger og står på den selv om det har kommet kritikk. Hun uttaler:

- Medievanene har forandret seg. Spesielt de unge ser på tv på en annen måte enn tidligere, mobiltelefonbruken er sentralt her, denne utfordringen må vi møte. Samtidig vil omleggingen gi en mer grundig journalistikk, der flere lokale saker setter nasjonal dagsorden.

- Har seerne grunn til å være bekymret for NRK framover?

- Nei, det er liten grunn bekymring, blant annet sendes det jo seks timer lokalradio hver dag.

Når det gjelder de tillitsvalgte, er hennes kommentar:

- De ansatte har vært med i grupper som har jobbet med omleggingen av sendingene, men selve beslutningen om endre sendingene har ikke vært drøftet med fagforeningen, fordi det er en redaktørbeslutning. Hvordan de nye sendingene har påvirket arbeidshverdagen til medarbeiderne for eksempel med nye arbeidstider, er drøftet med de tillitsvalgte lokalt.

Tidligere hadde NRK to sendinger fordelt på 13 minutter klokka 18.45 og fem minutter klokka 20.55, opplyser NRK Nordland. I 2018 er det to sendinger på fire minutter og en på fem minutter klokka 18.55, 20.55 og 22.55.

Artikkeltags