- Bruk stemmeretten, også i fylkestingsvalget!

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid ber innbyggerne ta vare på det flotte demokratiet vi har - ved å benytte stemmeretten.