- Telemark Ring – arena for forskning og utvikling

– Telemark Ring er noe mer enn motorsport. Det er et forsknings- og utviklingssenter og en arena for internasjonal bilprodusenter som skal teste biler under nordiske forhold. Staten må bli med på denne framtidsretta investeringen.