Nå er det bestemt hvor det nye Sykehuset Telemark skal ligge

Det er vedtatt at Sykehuset Telemark ønsker å bygge ut med akuttposter og sengebygg. Nå er også plasseringen bestemt.