– Stoler ikke på sykehusledelsen, sier Bakke. – Det kan du, sier sykehusdirektøren

– Selv om vi har fått forsikringer av sykehusdirektør Tom Helge Rønning for at Notodden skal være akuttsykehus, føler jeg meg ikke trygg når det nye sykehuset skal bygges i Skien, sier leder av sykehusaksjonen Henrik Bakke . – Jeg står ved garantien, sier Tom Helge Rønning.